وقایع و رسانه ها

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میزبان سخنرانی ها، بحث های میز گرد و کنفرانس های مطبوعاتی متعددی می باشد که بیشتر آنها در دفتر این اداره در کابل برگزار می شود. برخی برنامه های کلان مانند ورکشاپ ها، سیمینارها و پریزنتیشن ها برای شریکان، خارج از دفتر تدویر می یابد. جهت دریافت دعوتنامۀ برنامه های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، شما می توانید برای اشتراک در برنامه های ما، ثبت نمایید.

این اداره در نظر دارد، تا در همکاری با موسسات تحصیلات عالی در افغانستان، از سال 2017 م. سخنرانی های کارشناسان اش را پیرامون یک سلسله موضوعاتی که ربعوار تحقیق می شود، سازماندهی کند. برعلاوۀ این، کارشناسان (داخلی و خارجی) مربوط این اداره حاضر اند، در موضوعات مختلف، به درخواست مصاحبۀ رسانه ها، جواب مثبت دهند. شما می توانید با استفاده از این لینک، درخواست مصاحبۀ کارشناس نمایید. افزون بر اعلامیه های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی این اداره، مصاحبه هایی توسط پژوهشگران این اداره انجام می­شود و از نشریات آن در گزارش های رسانه­ها نام برده می­شود.

وقایع اخیر
۱۸ قوس ۱۳۹۴
۱۸ قوس ۱۳۹۴
پژوهشگر ارشد جندر چونا ایچاویز بحثی را روی ارزیابی روابط جندر و تاثیرات آن بالای خشونت در هوتل انترکانتننتال کابل برگزار کرد....
۱۸ قوس ۱۳۹۴
چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری این موسسه در رابطه با و...
ادامه مطلب
۱۸ قوس ۱۳۹۴
پالا کانتور رئیس پیشین و ادم پین مشاور آن بحثی را روی توسعه سرمایه گذاری روستان ها در کتابخانه این اداره با داشتن تماس ویدیویی با لندن برگزار نمو...
ادامه مطلب
۱۸ قوس ۱۳۹۴
سوگل زند و چونا ایچاویز پژوهشگران جندر در آموزشی به پوهنتون های بلخ، هرات و کابل به مساعدت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل اشتراک ورزیدند که هدف آ...
ادامه مطلب
چند رسانه ای
Press coverage of the launching the issue paper on “Gender-Responsive Budgeting in Afghanistan” by TOLONews channel on Tuesday, 20 September, 2016 (30, Sonbula, 1395). ...
Press coverage of the launching the issue paper on “Civil Service Reform in Afghanistan” by TOLONews channel on Monday, 5 September, 2016 (15, Sonbula, 1395) ...
The research paper of the Governance Forum Afghanistan (Govern4Afg) project is highly recognized and acclaimed by the H.E the First Lady of Afghanistan which is apparently contained in her video message for the launching event of issue paper ent...