نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

1613D The Role of Civil Society in Promoting Good Governance in Afghanistan

در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

1626 Dr Orzala Announceme(Dari)

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

بودجه جنسیت محور در افغانستان

پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی

حکومتداری محلی در افغانستان قسمت اول: اوضاع امور

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک

حکومتداری محلی در افغانستان

SNG issue paper Dari__web

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

1606D A Closer look to Men and Masculinities

مردانگی به نحوۀ برداشت و تلقی مردم از خصوصیات مرتبط با مرد بودن اشاره دارد. هدف کلی این پژوهش درک مفاهیم مختلف در مورد مرد بودن و همچنین چگونگی سهم گیری این مفاهیم در نابرابری جنسیتی در افغانستان است. در

یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

Pages from 1605D Briefing Note on Fieldwork in Kandahar Province

این یادداشت مختصر در برگیرنده بررسی های ابتدایی به دست آمده از کار ساحوی در ده ساحه مربوط به ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیری ولایت قندهار است که بین 14 دسامبر 2015 الی 8 جنوری 2016 میلادی صورت گرفت

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

thumbnail (1)

این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی توسعه دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارایه می دهد. این اثر  نشان می دهد که ادعای مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی .به آب

سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

Pages from 1601D The Other Side of Gender Inequalilty- Men and Masculinities in Afghanistan

هدف کلی این پژوهش، ارایه شناختِ عمیق از برداشت های مختلف در خصوص مرد بودن و نحوه اثرگذاری این برداشت ها بر نابرابری جنسیتی در افغانستان است. گزارش حاضر، نتیجه پروژه تحقیق مشترکی است که با همکاری کمیته سویدن برای

نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی

thumbnail (7)

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور جستجو و بررسی پویایی کشت کوکنار در جریان سه سال زراعتی 2010-2011 و 2012-2013 کار ساحوی این تحقیق را در ولایات بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار انجام داده است. در این تحقیق، برنامه