واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

1626 Dr Orzala Announceme(Dari)

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

1606D A Closer look to Men and Masculinities

مردانگی به نحوۀ برداشت و تلقی مردم از خصوصیات مرتبط با مرد بودن اشاره دارد. هدف کلی این پژوهش درک مفاهیم مختلف در مورد مرد بودن و همچنین چگونگی سهم گیری این مفاهیم در نابرابری جنسیتی در افغانستان است. در

یادداشت مختصر بر تحقیق ساحوی در ولایت قندهار، دسامبر 2015 الی جنوری 2016 : کوکنار و معیشت روستایی

Pages from 1605D Briefing Note on Fieldwork in Kandahar Province

این یادداشت مختصر در برگیرنده بررسی های ابتدایی به دست آمده از کار ساحوی در ده ساحه مربوط به ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیری ولایت قندهار است که بین 14 دسامبر 2015 الی 8 جنوری 2016 میلادی صورت گرفت

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

thumbnail (1)

این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی توسعه دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارایه می دهد. این اثر  نشان می دهد که ادعای مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی .به آب

سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

Pages from 1601D The Other Side of Gender Inequalilty- Men and Masculinities in Afghanistan

هدف کلی این پژوهش، ارایه شناختِ عمیق از برداشت های مختلف در خصوص مرد بودن و نحوه اثرگذاری این برداشت ها بر نابرابری جنسیتی در افغانستان است. گزارش حاضر، نتیجه پروژه تحقیق مشترکی است که با همکاری کمیته سویدن برای

نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی

thumbnail (7)

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور جستجو و بررسی پویایی کشت کوکنار در جریان سه سال زراعتی 2010-2011 و 2012-2013 کار ساحوی این تحقیق را در ولایات بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار انجام داده است. در این تحقیق، برنامه

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

thumbnail

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و نشر می گردد.

التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان

thumbnail (1)

این نشریه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بیانگر یافته های پژوهش زیر عنوان میراث های جنگ در افغانستان از ولایات بامیان، غزنی و کابل برای تجسس گسترده نگرش های قابل قبول جهت عملکرد با میراث های جنگ و تقویت آشتی

صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان

thumbnail

دانستن اهمیت و بازتاب اندیشه ها در مورد این راهبرد و همچنان برداشت های جوانب درگیر روی مساحی و چالش های فرا راه پروسۀ مصالحه و استقرار مجدد در کشور، محراق توجه این نشریه را تشکیل میدهد.

انتخابات افغانستان، سال 1389

thumbnail (5)