حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو است که عمدتاً کنترول نشده، به شکل شهرک های غیررسمی » است و از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب ادامه مطلب

حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

مدیریت مؤثر عواید صنایع استخرجی وظیفۀ پر چالش اما بسیار حساس برای کشور های با منابع غنی طبیعی، به خصوص برای کشور هایی با ظرفیت پایین اداری، به حساب می آید. از این رو، یک سیستم یکپارچۀ حسابرسی، گزارشدهی و ادامه مطلب

حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی در افغانستان

با توجه به شدت گرفتن پدیدۀ بیجا شدن که سکتور خدمات عامۀ افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته، مدیریت پدیدۀ مهاجرت به یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن مبدل گردیده است. هرچند مهاجرت و ادامه مطلب

اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۲ م. تا کنون، رهبری روند اصلاح خدمات ملکی را به دوش داشته و شماری از برنامه ها را در راستای اصلاح خدمات طرح و به منصۀ ادامه مطلب

نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک ادامه مطلب

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین ادامه مطلب

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی ادامه مطلب

حکومتداری محلی در افغانستان قسمت اول: اوضاع امور

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک ادامه مطلب

حکومتداری محلی در افغانستان

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک ادامه مطلب

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

مردانگی به نحوۀ برداشت و تلقی مردم از خصوصیات مرتبط با مرد بودن اشاره دارد. هدف کلی این پژوهش درک مفاهیم مختلف در مورد مرد بودن و همچنین چگونگی سهم گیری این مفاهیم در نابرابری جنسیتی در افغانستان است. در ادامه مطلب