FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

این نخستین مقالۀ موضوعی در ارتباط به ادارۀ معادن است که در ماه ثور سال ۱۳۹۵ در اختیار همگان قرار گرفت. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱ الی ۳ تریلیون دالر تخمین زده می شود و موادی چون سنگ های گرانبها، مرمر، طلا، ذغال، لاجورد، آهن، مس، سنگ های معدنی، تیل و گاز را در بر می گیرد. قسمت اعظم استخراج با وسایل دستی در مقیاس کوچک و متوسط صورت می گیرد. به تعداد ۱۰ هزار ساحۀ معدنی بیرون از کنترول حکومت قراردارد، در آن مناطق هنوز هم خشونت و جنگ جریان دارد که در نتیجه حکومت عواید زیادی از بابت استخراج غیر قانونی معادن رااز دست می دهد.

زبان: دری
تعداد صفحات: ۶۰

اثر مرتبط