تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و سفارشات برای آینده

یافته های این مقاله نشان می دهد که تغییر مشروع در نظام سیاسی افغانستان نیازمند قانون اساسی اصلاح شده است. اقتدار برای اصلاح قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۱۱ قانون اساسی به لویه جرگه داده شده است. اکثر کارشناسان مصاحبه ادامه مطلب

خلاصه ای در مورد منازعه کوچی – زمینداران در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان پروژه ای را که توسط اتحادیۀ اروپا تمویل گردیده، در ماه دسامبر  ۲۰۱۶ راه اندازی کرد: «تلاش تحقیقی سه جانبه در زمینه های اساسی مدیریت منابع طبیعی  پالیسی زون غذایی، آب های زیرزمینی و منافع ادامه مطلب

باز نگری قضایی در افغانستان

قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان در مقایسه به قوانین ما قبل خود در برگیرندۀ میکانیزم های بیشتر کنترول و توازن قوا است. از جمله، قانون اساسی جدید بازنگری قضایی، و یا به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون ادامه مطلب

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی در مورد راهِ پیشرو

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ ، رهبران افغانستان غرض ایجاد چهارچوب یک حکومت دموکراتیک جدید برای کشور گرد هم آمدند. در کنفرانس بُن، طرحی برای تسوید و تصویب یک قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۴ تهیه شد و ادامه مطلب

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو است که عمدتاً کنترول نشده، به شکل شهرک های غیررسمی » است و از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب ادامه مطلب

حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

مدیریت مؤثر عواید صنایع استخرجی وظیفۀ پر چالش اما بسیار حساس برای کشور های با منابع غنی طبیعی، به خصوص برای کشور هایی با ظرفیت پایین اداری، به حساب می آید. از این رو، یک سیستم یکپارچۀ حسابرسی، گزارشدهی و ادامه مطلب

حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی در افغانستان

با توجه به شدت گرفتن پدیدۀ بیجا شدن که سکتور خدمات عامۀ افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته، مدیریت پدیدۀ مهاجرت به یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن مبدل گردیده است. هرچند مهاجرت و ادامه مطلب

اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۲ م. تا کنون، رهبری روند اصلاح خدمات ملکی را به دوش داشته و شماری از برنامه ها را در راستای اصلاح خدمات طرح و به منصۀ ادامه مطلب

نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک ادامه مطلب

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به “داکتر اورځلا اشرف نعمت” رئیس جدید این نهاد صمیمانه خوش آمدید می گوید

داکتر اورځلا اشرف نعمت یکی از فعالان و پژوهشگران برجستۀ افغان می باشد که به سطح بین المللی شناخته شده است. نامبرده کارشناس مردم شناسی می باشد که سند دکتری خود را در مطالعات انکشافی از پوهنځی مطالعات مشرق زمین ادامه مطلب