به وبسایت جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خوش آمدید!

به وبسایت جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خوش آمدید!

خیلی تلاش ورزیدیم تا وبسایتی را طرح ودیزاین نماییم که واقعاً بتواند حضور انترنتی این اداره را گسترش داده، معلومات جامعتری در مورد پژوهش ما به خوانندگان ارائه نماید و بازدیدکنندگان به آسانی بتوانند مطالب مورد علاقۀ خود را بیابند.

از آغاز تاسیس آن در اوایل 1381، تااکنون این اداره بیش از 30 پروژه تحقیقاتی را انجام داده و در حدود 250 نشریه را نشر نموده که تعداد زیاد از آنها به دری و پشتو ترجمه گردیده اند. به همین دلیل وبسایت جدید بالای دیتابیس جامع بیشتر تمرکز داشته که نشریات، پروژه ها، رویداد ها و بلاگ را طوری با هم ارتباط میدهد که با استفاده از آن بازدید کنندگان میتوانند به آسانی مطلب مورد علاقه شانرا بیابند. هر نشریه و پروژه دارای معلومات مختصری میباشد، اخبار و پروژه های ویژه در صفحه اصلی وبسایت قرار دارند و بازدید کنندگان میتوانند جهت دریافت اطلاعیه ها و دعوتنامه های این اداره به آسانی ثبت نام نمایند.

این بلاگ فرصتی است برای کارمندان این اداره تا بتوانند دست آورد هایشانرا در آن نشر کنند، روی موضوعات مختلف اظهار نظر نمایند، و قصه های جالب شانرا از کار های ساحوی بگویند. بخصوص به این مفکوره هستیم که روند پژوهش باید بیشتر به جنبه های انسانی بپردازد، زیرا پژوهش این اداره پشتکار، سفر ها و فعالیت های زیادی دارد و بینش این پروسه میتواند بینش افغانستان باشد. شما میتوانید با استفاده از دکمه نارنجی رنگ RSS بلاگ رامستقیماً به مشترکین بفرستید، بخش جداگانه ای برای فرستادن اطلاعیه های این اداره وجود دارد.

ابتکار دیگر که در این وبسایت گنجانیده شده پیشکش انترنتی کتاب از الف تا یا-کتاب راهنما برای کمک به افغانستان است که از طریق دیتابیس آن میتوان آدرس ها را جستجو کرد. همچنان میتوانید به فهرست کتابخانۀ این اداره دسترسی داشته و محتویات الکترونیکی آنرا دانلود کنید.

امیدواریم وبسایت جدید واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و معلومات پژوهشی که در آن ارائه گردیده مورد پسند تان قرار گیرد. همانند هر وبسایت جدید ممکن دارای اشتباهاتی باشد که خواهشمندیم در صورت مشاهدۀ اشتباهی به ایمیل آدرس areu@areu.org.af اطلاع دهید تا بازدید کنندگان دچار مشکل نشوند.

از بازدید شما تشکر میکنیمx