د څېړنیزې فرصتونو پروګرام

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د څېړنیزې فرصتونو پروګرام:

د پوهې او څېړنې فرهنګ د پراختیا په موخه، د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د دفتر دروازې د ټولو هغو څېړونکو او کارپوهانو پر مخ پرانېستې دي، چې په خپلواک ډول څېړنې ترسره کوي.

د څېړنیزې فرصتونو پروګرام، د پوهنتونونو د هغو استادانو، د ماسترۍ او دوکتورا دورې محصلینو او نورو خپلواکو څېړونکو لپاره یو فرصت دی، چې څېړنیزې پروژې یې د څېړنې او ارزونې ادارې له دغه څېړنیزو موضوعاتو سره اړیکه لري:

  • د طبیعي سرچینو مدیریت
  • حکومتولۍ او سیاسي اقتصاد
  • جنسیت
  • بنسټیز حقونه
  • ټولنیز ملاتړ او معیشت

 

د څېړنیز فرصت پروګرام د افغانستان د څېړنیزې او ارزونې ادارې په دفتر کې به لږترلږه د شپږو میاشتو لپاره د څېړونکو لپاره دفتري امکانات ولري. هغه څېړونکي چې په دغه پروګرام کې شاملېږي کولی شي، د ورځې په رسمي وختونو کې له دفتري اسانتیاوو لکه کتابتون، انټرنټي امکاناتو او په افغانستان کې د خپلو څېړنیزو غونډو د تسهیل په برخه کې ملاتړو څخه برخمن شي.

له هغو څېړونکو چې له دغه فرصت څخه ګټه اخلي تمه کېږي، چې د خپلو څېړنیزو کارونو په لړ کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې له ادارې څخه ملاتړ او د خپلو مسلکي وړتیاوو پر بنسټ، د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خپرونو، بلاګونو او نورو سره مرسته وکړي.

 

له دغه پروګرام څخه د ګټه اخیستو لپاره غوښتنلیک په کال کې دوه ځلې وړاندې کېږي: د ۲۰۱۹ ز. کال د مي ۱۵ او د ۲۰۱۹ز. کال د سپتمبر ۱۵:

هغه کارپوهان او څېړونکي، چې په دې برخه کې لېوالتیا لري کولی شي، خپل (CV) د خپلې هغه پروژې له جزییاتو او د خپلو چاپ شویو اثارو له لړلیک سره یو ځای د څېړنیز فرصت تر سرلیک لاندې دغه برېښنالیک ته ولېږي: applications@areu.org.af.