فهرست نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

 

 

inner strip


واحد تحقیق وارزیابی افغانستان دارای فهرست از نشریات این اداره بوده که دربرگیرنده دانلود فعال لینک ها به تمامی نشریات پیشین همراه با فشرده متن های آن و سرخط های پروژه های تحقیق میباشد. اگرچه فهرست این نشریات به زبان انگلیسی است؛ با کلیک نمودن روی لینک ترجمه های دری پشتو قابل دریافت است.

برای دریافت آخرین فهرست نشریات واحد تحقیق وارزیابی افغانستان اینجا کلیک نمایید.
لطفا بخاطر داشته باشید که فهرست جدیدترین نشریات دوبار در هرسال (جون/سرطان و سپتامبر/میزان ) تجدید میگردد.
برای دریافت جدیدترین لست نشریات واحد تحقیق وارزیابی افغانستان اینجا کلیک نمایید.

 

x