قوت انگشتهای رنگی را دست کم نگیرید

قوت انگشتهای رنگی را دست کم نگیرید

مشارکت گسترده مردم در انتخابات امسال، امیدواری ها نسبت به تقویت دموکراسی رادر افغانستان بیشتر کرد. امنیت انتخابات خوب بود. شرکت افغانها در افغانستان باوجود همه تهدیدهای امنیتی که قبلا وجود داشت، سیلی بود بر روی مخالفان مسلح افغانستان. روند برگزاری انتخابات کاملا افغانی بود و مدیریت آن را همه افغانهابدست داشتند. اینکه چه کسی برنده ای این انتخابات خواهد بود، بحث دیگریست، اماافغانها با شرکت در انتخابات ثابت کردند که به جنگ نه، بلکه به فرهنگ دموکراسی باور دارند. رسانه های اجتماعی، پر از تصاویر و عکسهای رای دهندگان افغان است که انگشتهای رنگی خود را همراه با کارت های رای دهی با افتخار نشان می دهند. مشارکت زنان نیزدر این انتخابات گسترده بود. رسانه ها نیز نقش کلیدی در آگاهی دهی و انگیزه دادن به مردم در مورد شرکت در انتخابات بازی کردند. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی خود را برای تامین امنیت به نمایش گذاشتند و نشان دادند که توان کنترول وضعیت رادارند. پس از تجلیل های مردمی از پیروزی های افغانها در فوتبال و کریکت، برگزاری انتخابات مورد دیگری بود که به ایجاد وحدت ملی در میان افغانستان کمک کرد. انتظارداریم که نامزدهای بازنده انتخابات، با پذیرفتن نتایج نهایی انتخابات، بلوغ سیاسی خود را نشان بدهند. انگشت های رنگی در افغانستان هنوز در حال درخشش هستند؛ انگشتهایی که حالا از روی ماشه کلاشینکوف برداشته شده اند. از این رو، قوت انگشتهای رنگیرا دست کم نگیرید.x