په رسنیو کی زمونډ یادونی

ټولټال ٧ پایلې موندل شوې

د امریکا غږ

د افغانستان یو تحقیقاتي مرکز نړیواله جایزه وگټله

مشال راډیو

د افغانستان د تحقيقاتو او ارزيابۍ ادارې د خبريالانو وژنې غندلې دي

Afghan.Asia

.د دوامداری پرمختیایی موخو په اړوند د کرنې او طبیعی زیرمو د مدیریت ورکشاپ

د امریکا غږ

سرور دانش: په اساسي قانون کې تعدیل ستونزې جوړوي

بی بی سی

.دانش: فدرالي او پارلماني نظامونه په افغانستان کې د پلي کېدا نه دي

سلام وطندار

فډرالي نظام د افغانستان درد نه دوا کوي

am8

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان (AREU)، در 2014 نوامبر 29، میزبانی یک سمینار در "ده سال از قانون اساسی" به…
x