کتابخانه

کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دارای بیشتر از ۲۰۰۰۰ جلد کتاب، نشریه ها و مجموعه یی از کتب نایاب (از سال ۱۹۲۰ به اینسو سالنامه ها و مجموعۀ قوانین افغانستان) بوده و تعداد از آنها به صورت آنلاین قابل جستجو می باشد. شما می توانید جهت عبور به صفحۀ جستجو  کلیک کنید. این کتابخانه دارای امکانات انترنتی، دسترسی به جستور، ماشین های فوتوکاپی مواد و فایل های پی. دی. اف می باشد. کتابخانۀ یادشده در ساختمان دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موقعیت دارد.

اوقات استفاده:

از یکشنبه تا پنجشنبه

ساعت ۹:۰۰ قبل از ظهر تا ۱۲:۳۰ و ساعت ۱:۰۰ تا ۴:۰۰ بعد از ظهر

(در ماه رمضان ۸:۰۰ – ۲:۰۰ بعد از ظهر)

کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در روزهای رخصتی عمومی تعطیل می باشد. هیچ مواد این کتابخانه به گونۀ امانت داده نمی شود. شما می توانید از طریق این ایمیل آدرس library@areu.org.af. با کارمندان کتابخانه در تماس شوید.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از سال ۲۰۰۲ میلادی به این طرف، کتابخانه یی را مشتمل بر مواد و منابع مختص به افغانستان اداره می کند، تا در راستای تحقیقاتش سودمند و ممد واقع شود. انجمن مطالعات جنوب آسیا که قبلاً به نام انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان یاد می شد، در سال ۲۰۰۳ میلادی موافقه کرد، تا به تعداد ۳۰۰۰ عنوان کتاب و مقالات مختلفی را که دربارۀ افغانستان و منطقه است، در اختیار این اداره قرار دهد. یکی از شرایط عمدۀ این توافقنامه حفظ این مجموعه کتاب ها در داخل افغانستان بود، تا همۀ پژوهشگران بتوانند از آن استفاده نمایند. انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان در سال ۱۹۷۲ میلادی در کابل تأسیس شد که در آن زمان، پروژه های تحقیقاتی را در بخش باستان شناسی انجام می داد. علاوه براین، این انستیتوت با پژوهشگران بریتانیایی که در بخش هایی همچو مردم شناسی و نژادشناسی کار ساحوی انجام دادند، نیز همکاری می کرد. انستیتوت یادشده در سال ۱۹۸۱ میلادی بسته شد که مجموعۀ تحقیقات و کتب آن در سفارت بریتانیا مقیم کابل محفوظ ماند.

این مجموعه ها و کتب پژوهشی به اثر سعی باب ناکس، کارلا گریسمن، نیکولاس ویلیامز و جاناتن لی، به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اهداء و این منبع منحصر به فرد تحقیقاتی مجددا برای استفاده آماده گردید که در این راستا از تلاش های آنان ابراز سپاس می نماییم. داکتر اندرو ویلدر، رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان طی سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۵، به همکاری مالی هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) موافقه کرد که این اداره مجموعۀ کتاب های یادشده را نگه داری کرده، جهت رده بندی آنها بر اساس نورم های بین المللی، گسترش و توسعۀ آن، کارمندان بیشتر را استخدام و بودجۀ کافی را اختصاص می دهد. این مجموعۀ غنی رو به گسترش، در حال حاضر، دربرگیرندۀ نشریات دولت افغانستان از تمام دوره ها و همچنان مواد چاپی تمویل کننده گان و موسسات غیردولتی پیرامون افغانستان، نشریه های سازمان های ملل متحد مربوط به افغانستان، گاهنامه ها، نقشه ها، سی. دی ها و دی. وی. دی ها می باشد؛ به ویژه در این راستا جریده های رسمی و کتاب احصاییوی افغانستان قابل توجه  است. هدف اصلی کتابخانۀ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این نیست که با کتابخانه ها و مجموعه های بین المللی از این دست به رقابت بپردازد، بلکه این اداره در پی آن است،  که مواد مربوط را جمع آوری و حفظ  نماید، تا در افغانستان و خارج از این کشور، توسط پژوهشگران داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.  واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، از قربانی ها و تلاش های بیش از یک دهۀ رویس ویلز در راستای راه اندازی و ترتیب کتابخانۀ این اداره، اظهار قدردانی می کند.

 

اداره کتابخانه

کتابخانه AREU است هزاران نفر از عناوین و فهرست به طور کامل جستجو آنلاین.