وقایع و رسانه ها

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میزبان سخنرانی ها، بحث های میز گرد و کنفرانس های مطبوعاتی متعددی می باشد که بیشتر آنها در دفتر این اداره در کابل برگزار می شود. برخی برنامه های کلان مانند ورکشاپ ها، سیمینارها و پریزنتیشن ها برای شریکان، خارج از دفتر تدویر می یابد. جهت دریافت دعوتنامۀ برنامه های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، شما می توانید برای اشتراک در برنامه های ما، ثبت نمایید.

این اداره در نظر دارد، تا در همکاری با موسسات تحصیلات عالی در افغانستان، از سال ۲۰۱۷ م. سخنرانی های کارشناسان اش را پیرامون یک سلسله موضوعاتی که ربعوار تحقیق می شود، سازماندهی کند. برعلاوۀ این، کارشناسان (داخلی و خارجی) مربوط این اداره حاضر اند، در موضوعات مختلف، به درخواست مصاحبۀ رسانه ها، جواب مثبت دهند. شما می توانید با استفاده از این لینک، درخواست مصاحبۀ کارشناس نمایید. افزون بر اعلامیه های خبری و کنفرانس های مطبوعاتی این اداره، مصاحبه هایی توسط پژوهشگران این اداره انجام می­شود و از نشریات آن در گزارش های رسانه­ها نام برده می­شود.

وقایع اخیر
۱۳ سرطان ۱۳۹۶
۱۳ سرطان ۱۳۹۶
یک گروپ ۳۲ نفری محصلان دختر پوهنتون رڼا بتاریخ ۱۳ سرطان سال جاری از دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دیدن نمودند و از شیوه کار و فعالیت این اداره به ویژه در بخش اناث آگاهی حاصل کردند. میر احمد جوینده معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بخش ...
۳۱ جوزا ۱۳۹۶
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفتمانی را بتاریخ ۳۱ جوزای سال جاری پیرامون تاثیرات اصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان بر گزار نمود. در ...
ادامه مطلب
۱۸ قوس ۱۳۹۴
پژوهشگر ارشد جندر چونا ایچاویز بحثی را روی ارزیابی روابط جندر و تاثیرات آن بالای خشونت در هوتل انترکانتننتال کابل برگزار کرد....
ادامه مطلب
۱۸ قوس ۱۳۹۴
چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری این موسسه در رابطه با و...
ادامه مطلب
چند رسانه ای
Press coverage of the launching the issue paper on “Gender-Responsive Budgeting in Afghanistan” by TOLONews channel on Tuesday, 20 September, 2016 (30, Sonbula, 1395). ...
Press coverage of the launching the issue paper on “Civil Service Reform in Afghanistan” by TOLONews channel on Monday, 5 September, 2016 (15, Sonbula, 1395) ...
The research paper of the Governance Forum Afghanistan (Govern4Afg) project is highly recognized and acclaimed by the H.E the First Lady of Afghanistan which is apparently contained in her video message for the launching event of issue paper ent...