د خپرونو په اړه

همدارنګه د خپرونو چاپي بڼه د افغانستان په ټولو برخو کې پر دولتي او غیردولتي، د ملګرو ملتونو سازمانونو، مرسته کونکی سازمانونو، پوهنتونونو، ملي او نړیوالو رسنیو پر دفترونو په وړیا توګه وېشل کېږي. د دې ترڅنګ، په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې په دفتر کې د خپرونو یوه خونه فعاله ده، چې د زیاترو خپرونو چاپ شوی کاپي په وړیا توګه ترې د ترلاسه کېدو وړ دي.

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، د شپږو څېړنیزو موضوعاتو په منځ کی هر کال نژدې ۳۰ اصلي خپرونې په انګلیسي، دري او پښتو ژبو خپروي. د ژبې او تخنیکي ایډیترانو، بیاکتونکو، ژباړونکو او ډیزاینرانو یوه ډله پر دغو خپرونو کار کوي، ترڅو کیفي معیار یې ډاډمن شي. هره څېړنه تر هغه وروسته چې بشپړه شي، پرلیکه کېږي او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له وېبپاڼې څخه د ډانلود لپاره د لاس رسي وړ وي.

په دې برخه کې د پوښتنې لپاره کولی شئ له دغه برېښنالیک سره publications@areu.org.af اړیکه ونیسئ.
x