د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۱۶۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

لوړ او وچ: د کوکنارو کرکیله او د هغو کسانو راتلونکی چي د سوېیل لویدیځ افغانستان د پخوانی دښتې په سیمو کي اوسیږی

د سوېیل لوېدیځ افغانستان د دښتو بڼې بدلې شوی دی. هغه ځمکه چي یو مهال وچه او د تیږو نه ډکه وه، د نوی میشتېدونکو خلکو د بهیر په را ماتېدو سره، صفا، خړوبه او په کښتونو کرل شوې ده. لا دیر ولولئ

د غومبسو په ځاله کې لاس وهل: کلیوال وګړی، د بغاوت پر ضد پوځی عملیاتو ته په کومه سترګه ګوري

د غومبسو په ځاله کې لاس وهل، دغه څېړنه  په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو تولید د اغېزې په اړه زموږ د پوهاوي لپاره اړینه ده. د دغې څیړنیزې مقالې موندنې، کولای شي د دغې موضوع په تړاو د لا دیر ولولئ

د ۱۳۸۲ کال د اساسي قانون په رڼا کې د افغانستان د عامه ادارې سازمان او جوړښت څېړنه

د ۱۹ پېړۍ له پای او د عامه ادارې د اوسنیو سازمانونو له پیل څخه راهیسې په افغانستان کې دولتونو د عامه ادارې بېلا بېل ماډلونه کارولي دي. دغه ماډلونه د مرکزیت له سیسټم څخه تر داسې مرکزي سیسټم پورې لا دیر ولولئ

د افغانستان پارلمان: د ۲۰۰۱ کال راهیسي د اساسي قانون پر بنسټ د ورکړل شوو واکونو اوعملی کړنو پرتله

په افغانستان کي د پارلماني ډموکراسۍ موده لنډه وه ځکه په هیواد کی د هغې د ودې او غوړېدلو لپاره مساعد شرایط موجود نه وو. له همدې امله، پارلمان موثریت نه درلود او د اجرائيه او مقننه قواوو ترمنځ د لا دیر ولولئ

شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

دغه څېړنیزه پاڼه د خدمتونو د وړاندی کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ اړیکو په باب شواهد او موندنې رابرسېره کوي. دغه موندنې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خوا د پنځه کالو څېړنو (۲۰۱۲-۲۰۱۷) په پایله لا دیر ولولئ

موضوعي څیړنه :په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي اداري میکانیزمونه

لپاره چې اجباری کار پرې کیږي او یا ترې جنسی ګټه اخستل کیږي؛ د سرچینې، د ټرانیزیټ په ډول استعمال او د وروستی تم ځآی په توګه په ګوته شوی دی. نوموړي ریپورټ موندلی ده چې افغان حکومت په بشپړه لا دیر ولولئ

په نازکو حالاتو کې اقتصادي پرمختیا له افغانستان څخه زده شوي سبقونه: څېړنه او پرمختیا

دغه څیړنه په افغانستان کی نازک اقتصادی وضعیت تحلیل او څرګندوی چی شته کمزوری رسمی اداری ددی لامل شوی چی په افغانستان کی د اقتصاد ډیری قراردادونه په ټولیزه توګه تر سره شی. دغه څیړنه سپارښتنه کوی چی د اقتصادی لا دیر ولولئ

ولاړې اوبه ژورې ځي: د کوکنارو ناقانونه کښت او د سویل لویدیز افغانستان د دښتو بدلون

د افغانستان حکومت او بهرنیو ځواکونو د کوکنارو د زیرمو د ویجاړولو او کرکیلی په وړاندې مبارزه پیل کړي ده ترڅو د جګړه مارو ډلو د ملاتړ جرړی راوباسي او په هیواد کې د مخدره توکو تولید او قاچاق له لا دیر ولولئ

په افغانستان کی په کرهنیز مولدیت باندې د اوبو په سکتور کې د سمونو اغېزې

افغانستان په ۲۰۰ ۹ کال کې د اوبو د سرچینو د بشپړ مدیریت د اصولو پر بنسټ د اوبو قانون نافذ کړ او موخه ئې د اوه چې کرنه د ملي اقتصاد په پرمختیا کې لا ډېره خوځوونکې ونډه واخلي. لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د کوچي- ځایي شخړې ډولونه

که څه هم د سرحدونو او د کډوالۍ د وختونو په تړاو شخړې په افغانستان کې د کوچي او بزګر ترمنځ د اړیکو یو اړین اړخ  دی. د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری دغې جاري پروژې موندلې چې د لا دیر ولولئ