جستجوی نشرات
جستجوی شما ۱ نشریه یافت شد. برای جستجوی دوباره اینجا کلیک کنید.

تأثیرات اصلاحات سکتور آب بالای تولیدات و بهره وری زراعتی در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی قانون آب را بر اساس اصول مديريت همه جانبه منابع آب (IWRM) مرعي االجرا ساخت و هدف آن تبديل زراعت به محرکه – فعال اقتصاد کشور بود. هرچند اين سکتور ظرفيت هاي بالقوه براي کمک ادامه مطلب