د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

په افغانستان کې د اجرائیه قوې تکامل: تیر ته کتنه او راتلونکي لپاره وړاندیزونه

په ۲۰۰۱ کال کې له واک نه د طالبانو له پرځیدلو وروسته، افغان مشران د یوه نوي ډیموکراتیک افغان دولت د بنسټونو د جوړولو لپاره سره راغونډ شول. د بُن په کنفرانس کې پلان وشو چې په ۲۰۰۴ کال کې لا دیر ولولئ

په افغانستان کې د اجرائیه څانګې وده یو شالید او د پرمختګ لپاره وړاندیزونه

ددې څېړنې موندنې څرګندوي چې د افغانستان سیاسي سیستم یوه تعدیل شوي اساسي قانون ته اړتیا لري. د افغانستان په اساسي قانون کې د سمونو صلاحیت د اساسي قانون په ۱۱۱ ماده کې لویې جرګې ته ورکړل شوی دي. د لا دیر ولولئ