جستجوی نشرات
جستجوی شما ۱ نشریه یافت شد. برای جستجوی دوباره اینجا کلیک کنید.

اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۲ م. تا کنون، رهبری روند اصلاح خدمات ملکی را به دوش داشته و شماری از برنامه ها را در راستای اصلاح خدمات طرح و به منصۀ ادامه مطلب