د لټون خپرونې
ستاسو لټون ۲ خپرونې موندلې دي. د بيا لټون لپاره دلته کیکاږي .

دردونکي پړاوونه: د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه

که څه هم چې په افغانستان کې په وار وار  د سولي په اړه خبرې شوي خو سوله یواځې د یوې کمزورې هیلې په توګه پاتې ده. لکه څرنګه چې موږ د کابل له ناستې څخه د بن د ناستې لا دیر ولولئ

د کوکنارو د کر کیلې کمول: اغیزې او لاملونه

دغه پاڼه  د تریاکو د اقتصاد په اړه د څو کلنو څیړنود ټولګې  د ۱۳۸۹ کال د تلې د میاشتې محصول پورې اړوندو  پریکړو په ګډون د څیړنې پربنسټ .جوړه  شوې او ددې پراخ استدلال پر بنیادځینې مهمې موندنې اوسپارښتنې لا دیر ولولئ