رویداد ها

اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه های مطبوعاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در رابطه به نشریات و تحقیقات، و رویداد های مهم این اداره به رسانه ها فرستاده می‌شوند، در اینجا قابل دسترس می‌باشند.

کابل، ۱۰ قوس ۱۳۹۸: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان امروز از یک گزارش تحقیقاتی خویش تحت عنوان "زون غذایی هلمند: توهم موفقیت" رونمایی کرد. این تحقیق به حمایت مالی اتحادیه اروپا و تحت  پروژه سه…

x