رویداد ها

اعلامیه مطبوعاتی

اعلامیه های مطبوعاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در رابطه به نشریات و تحقیقات، و رویداد های مهم این اداره به رسانه ها فرستاده می‌شوند، در اینجا قابل دسترس می‌باشند.

هیچ اعلامیه مطبوعاتی یافت نشد.
x