پېښې

رسنیزه خبرپاڼې

 

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رسنیزې خبرپاڼې، چې د خپرونو، پېښو او مهمو پرمختیاو په تړاو په رسنیو کې خپرېږی، دلته کتلی شئ.

کابل، د ۱۳۹۸ کال د لیندی ۱۰ :  د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې نن (د هلمند د خوړو زون پروژه: د بریالیتوب غولونکی خیال) په نوم يو څېړنیز سند خپور کړ. دغه سند،…

x