د رڼا د پوهنتون محصیلینو د افغانستان د څېړنې او ارزونې له  ادارې نه مننه وکړل

د ۱۳۹۶ کال د چنګاښ په ۶ نیټه د رڼا پوهنتون د محصیلینو یو ۳۲ کسیزه ډله د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې (AREU) له دفتر نه لیدنه وکړل. د دی لیدنې اصلي موخه د AREU د ادارې له لا دیر ولولئ

د پروګرام په پلان جوړونه، پلې کوونه ، څارنه او ارزونه کې د ټولنیزو شرایطو ارزول

د کلیوالي معیشت نه خوندیتوب او ټولنیزې اړیکې

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې پخوانۍ رئیسې ډاکټر پاولا کانټور د کلیوالي معیشت د بدلون د څیړنې پایلې یې د یو شمیر وزارتونو، نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو پالیسي جوړونکو او پروګرام جوړونکو ته د کابل صافي لا دیر ولولئ

په پروګرام جوړونه کې د شرایطوپیژندل او په نښه کول

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې سلاکار ډاکټر آدم پین د کلیوالي معیشت د بدلون په اړه د افغانستان د حکومت د وزارتونو ونډه والو، نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو ته هغه پایلې وړاندې کړې چې په کې لا دیر ولولئ

تر کومه بریده د ټولنې په کچه د لانجو په حل کې شرایط ارزښت لري؟

د ربکا ګنګ له خوا دیو لړ معلوماتو له وړاندې کولو وروسته په بلخ او کابل کې د ټولنې په کچه د لانجو د حل د بهیر په هکله د یوه ګردي میز په ترڅ کې بحث وشو.

د افغان ملی اردو: د پایښت ستونزې له مالي اړخ څخه هاخوا

د نومبر په ۱۸ مه د افغانستان د څیړنې او ارزونې څیړونکی، ډاکتر انتونیو ګیستوزی په دې ورستیو کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو، په تیره بیا د افغان ملی اردو د وضعیت په اړه یوه بیانیه وړاندې کړه. وینا لا دیر ولولئ

کوچنیان ولي یوازې سفر کوي؟

فیس بوک، تویتر ګوګل+ګوګل جی میل شییر د چارشنبې په ورځ، د ۲۰۱۵ کال د فبروری په دریمه، د افغانستان د څیړنې او ارزونی ادارې د UNHCR په ګډون په رسمی توګه د «کوچنیان ولي یوازې سفر کوي؟ اروپا او لا دیر ولولئ

کرنیز لیږد او په افغانستان کې کرنیز اقتصاد

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د عامه ویناوو په لړ کې، د ۲۰۱۵ کال د جنوري په اتلسمه د یکشنبې په ورځ، ډاکتر ادم پین د کرنیز لیږد او په افغانستان کې کرنیز اقتصاد په اړه یو عامه لا دیر ولولئ