FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

سرمایه گذاری کم، نتایح کم: ناکامی پالیسی امنیت در افغانستان

این نشریه اطلاعاتی نزد پالیسی سازان این مسئله را مطرح میسازد تا پالیسی های ناقض امنیتی و منابع ناکافی را مورد تجدید نظر قرار دهند تا اوضاع رو به وخامت امنیتی در افغانستان را در یک مرحله حساس انکشافات سیاسی مورد توجه قرار دهند.

نوعیت نشریه: صفحه معلوماتی
موضوع: حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان: دری
تعداد صفحات: ۲۶
همچنین به دسترس است به: انگلیسی

اثر مرتبط