نا امیدی یا امید؟ کوکنار و معیشت روستایی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور جستجو و بررسی پویایی کشت کوکنار در جریان سه سال زراعتی ۲۰۱۰-۲۰۱۱ و ۲۰۱۲-۲۰۱۳ کار ساحوی این تحقیق را در ولایات بدخشان، بلخ، هلمند و ننگرهار انجام داده است. در این تحقیق، برنامه ادامه مطلب

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و نشر می گردد.

صلح به هر قیمت؟ آشتی و ادغام مجدد در افغانستان

دانستن اهمیت و بازتاب اندیشه ها در مورد این راهبرد و همچنان برداشت های جوانب درگیر روی مساحی و چالش های فرا راه پروسۀ مصالحه و استقرار مجدد در کشور، محراق توجه این نشریه را تشکیل میدهد.

انتخابات افغانستان، سال ۱۳۸۹

این کمی قبل از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ منتشر شد، این مختصر داستان های مورد بحث را که در اطراف رای قرار دارد مورد بررسی قرار داد. این ادعا می کند که در حالی که رسانه ها بر تقلب و ادامه مطلب

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت های محلی است

این نشریه هدفمند است تا پالیسی های فعلی برای مدیریت منابع آب را ترکیب و تحلیل نماید و ترتیب و بکارگیری یافته هایش جهت بررسی فرصت ها و چالش های استفاده از نهاد هیا اجتماع در چوکات ساختار های رسمی ادامه مطلب

منازعات زمین در افغانستان ارتقای ظرفیت برای رفع آسیب پذیری

هدف عمومی این نشریه اینست تا بتواند منازعات مربوط به زمین را به صورت منصفانه، موثر و قانونی حل و فصل و یا در حل و فصل آن همکاری نماید

از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به دولت ترجمه نسخه هفتم

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و چاپ می گردد. ادامه مطلب

سیاست و حکومت در افغانستان: مورد ولایت ننگرهار

دولت افغانستان است که اغلب به عنوان تکه تکه و شکننده توصیف کرد. در بسیاری از موارد، دولت مرکزی به عنوان عدم عمل به طور موثر، به خصوص فراتر از پایتخت مشاهده شده است. این به این معنا نیست که ادامه مطلب

مشکل پنهانی دوا در افغانستان: سو استفاده دوا های علاج امراض روانی

افغانستان در دهه گذشته به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک و هرویین در جهان شهرت یافت. بر اساس شواهد موجود تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته اند.

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۳

شماره سیزدهم خبرنامه تحقیقاتی در ثور ۱۳۸۶ نشر گردید