التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان

این نشریه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بیانگر یافته های پژوهش زیر عنوان میراث های جنگ در افغانستان از ولایات بامیان، غزنی و کابل برای تجسس گسترده نگرش های قابل قبول جهت عملکرد با میراث های جنگ و تقویت آشتی ادامه مطلب

عدم موفقیت ؟: مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان

این توضیح نامه به بحث این موضوع می پردازد که برای درک واقعی که چه چیزی تغییرات پایداری را در صنعت کوکنار افغانستان ببار می آورد باید وسایل ایجاد شود که تلاش های مبارزه علیه مواد مخدر بررسی گردد.

از آنسوی دیوار های مکتب: تصمیمگیری خانواده و شمولیت اطفال به مکاتب در افغانستان

این توضیح نامه دلایل اینکه والدین اطفال شانرا به مکتب می فرستند یا نمی فرستند و چه عواملی بالای تصمیم شان اثر گذار است را مورد بحث قرار میدهد.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۷

این شماره خبرنامه تحقیقاتی در میزان ۱۳۸۴ نشر گردید

شبکه های فراملتی: شناسایی واقعیتهای منطقوی

هدف این توضیح نامه اینست که بر اهمیت شبکه های فراملتی مهاجرت در بازسازی افغانستان روشنی انداخته شود. این بخش پروژه وسیعتر شبکه های فراملتی در افغانستان، ایران و پاکستان میباشد.

در هاله ابهام و سردرگمی: ساختار های محلی دولتی در افغانستان

درین توضیح نامه مسایل مربوط به ساختار های دولتداری در افغانستان مخصوصاً نقش و وظایف شورا های انتخاباتی ولایتی و ولسوالی واضح ساخته میشود.

آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

اين توضيح نامه چالش ها و توصيه های کليدی را بمنظور افزايش اعتبار و مشروعيت انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی توضيح مينمايد.

تجدید نظر بر معیشت های روستایی در افغانستان

این گزارش نتیجه گیری ها و پیامد های پروژه تحقیقاتی ۱۸ ماهه نظارت بر معیشت های دهاتی را ارائه مینماید. این پروژه را واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و هفت سازمان غیر دولتی انجام دادند که شامل نظارت بر ۳۹۰ ادامه مطلب

سرمایه گذاری کم، نتایح کم: ناکامی پالیسی امنیت در افغانستان

این نشریه اطلاعاتی نزد پالیسی سازان این مسئله را مطرح میسازد تا پالیسی های ناقض امنیتی و منابع ناکافی را مورد تجدید نظر قرار دهند تا اوضاع رو به وخامت امنیتی در افغانستان را در یک مرحله حساس انکشافات سیاسی ادامه مطلب

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

در این نشریه تلاش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری تغییرات درتامین امنیت، ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی، بالای مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود. این تحقیق بر مبنای ۱۴۰ مصاحبه ادامه مطلب