رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

در سال ۲۰۱۰، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مطالعه ای را در مورد محصلان پوهنتون ها و گرایش‌های سیاسی آن ها انجام داد. در عوض، پروژه کنونی برآموزش در لیسه های دولتی تمرکز دارد. بخش همراه این مطالعه تحت عنوان ادامه مطلب

یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می ۲۰۱۵ میلادی کوکنار و معیشت روستایی

این یادداشت شرحی از یافته های ابتدایی به دست آمده از کار  ساحه‌یی در ده روستای ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ در جریان دو هفته نخست می ۲۰۱۵ میلادی است. مناطق مذکور که در غرب شهر مزارشریف قرار ادامه مطلب

سیاسی سازی لیسه های افغانستان

فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان، پدیده تازه ای نیست. در جریان دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، احزاب سیاسی جدید این کشور، مکاتب و پوهنتون ها را به حیث بسترایده آل و مطلوب جلب و جذب اعضا شناسایی کرده ادامه مطلب

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در “رفتار روستا” و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات ادامه مطلب

سیاست و حکومتداری در افغانستان: ولایت ننگرهار

معمولا دولت افغانستان به عنوان یک دولت چند پارچه و شکننده توصیف می شود. موارد زیادی نشاندهنده این است که دولت مرکزی عملا در عملکرد موثر و فراتر از پایتخت ناکام بوده است. این امر به این معنی نیست که ادامه مطلب

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاطان کابل

این تحقیق تلاش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت عمل می کنند، نایل آید. این کار از طریق تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان ادامه مطلب

تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان: یک مطالعه موضوعی

تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی دچار نارسایی هایی است. تقسیم قدرت به طور آشکار به نفع قوه مجریه و به ضرر قوه قضائیه و قوه مقننه طراحی شده است. رأی ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۴

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان ۱۳۸۶ نشر گردید

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این ادامه مطلب

تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل

بنابر دلایل تاریخی و عملی، نویسندگان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ زمینه را برای بوجود آمدن یک قوه اجرایی قوی مساعد کردند. نه تنها قدرت در پایتخت کشور متمرکز شد، بلکه اختیارات گسترده ای به قوه اجرایی به منظور به کار ادامه مطلب