در هاله ابهام و سردرگمی: ساختار های محلی دولتی در افغانستان

درین توضیح نامه مسایل مربوط به ساختار های دولتداری در افغانستان مخصوصاً نقش و وظایف شورا های انتخاباتی ولایتی و ولسوالی واضح ساخته میشود.

آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

اين توضيح نامه چالش ها و توصيه های کليدی را بمنظور افزايش اعتبار و مشروعيت انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی توضيح مينمايد.

تجدید نظر بر معیشت های روستایی در افغانستان

این گزارش نتیجه گیری ها و پیامد های پروژه تحقیقاتی ۱۸ ماهه نظارت بر معیشت های دهاتی را ارائه مینماید. این پروژه را واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و هفت سازمان غیر دولتی انجام دادند که شامل نظارت بر ۳۹۰ ادامه مطلب

سرمایه گذاری کم، نتایح کم: ناکامی پالیسی امنیت در افغانستان

این نشریه اطلاعاتی نزد پالیسی سازان این مسئله را مطرح میسازد تا پالیسی های ناقض امنیتی و منابع ناکافی را مورد تجدید نظر قرار دهند تا اوضاع رو به وخامت امنیتی در افغانستان را در یک مرحله حساس انکشافات سیاسی ادامه مطلب

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

در این نشریه تلاش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری تغییرات درتامین امنیت، ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی، بالای مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود. این تحقیق بر مبنای ۱۴۰ مصاحبه ادامه مطلب

زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

این پالیسی نامه به طور مختصر چهارچوبی را ارایه می کند که به ما در تحلیل و درک انگیزه های زنان رأی دهنده و نامزد و عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده مشارکت زنان به حیث رأی دهنده و نامزد در ادامه مطلب

رسیدن به نقطه اوج: فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان

در سال ۲۰۱۰، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مطالعه ای را در مورد محصلان پوهنتون ها و گرایش‌های سیاسی آن ها انجام داد. در عوض، پروژه کنونی برآموزش در لیسه های دولتی تمرکز دارد. بخش همراه این مطالعه تحت عنوان ادامه مطلب

یادداشت کوتاه در باره کار ساحوی در ولایت بلخ، می ۲۰۱۵ میلادی کوکنار و معیشت روستایی

این یادداشت شرحی از یافته های ابتدایی به دست آمده از کار  ساحه‌یی در ده روستای ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ در جریان دو هفته نخست می ۲۰۱۵ میلادی است. مناطق مذکور که در غرب شهر مزارشریف قرار ادامه مطلب

سیاسی سازی لیسه های افغانستان

فعالیت سیاسی در لیسه های افغانستان، پدیده تازه ای نیست. در جریان دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، احزاب سیاسی جدید این کشور، مکاتب و پوهنتون ها را به حیث بسترایده آل و مطلوب جلب و جذب اعضا شناسایی کرده ادامه مطلب

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در “رفتار روستا” و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات ادامه مطلب