تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: -۱۹۲۴ ۲۰۰۴

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی ۱۹۳۱ و ۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در ادامه مطلب

کاهش و رکود: چرا افغان ها اقامت پور

پائولا کانتور به تشریح برخی از یافته های پروژه مدار معیشت افغانستان اداره، برجسته چگونه معیشت روستایی برای بسیاری از افغان ها در حال گرفتن بدتر به دلیل شوک هزینه مربوط به برداشت محصول شکست خورده، هزینه های مراقبت های ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۳۰

این ژوئیه / اوت نسخه ۲۰۱۱ از خبرنامه تحقیقات افغانستان است. هدف از عضویت در خبرنامه است برای هشدار به خوانندگان به تحقیقات جدید بر روی افغانستان انجام و برای کمک به انتشار یافته های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل. ادامه مطلب

از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان – نسخه سیزدهم ۱۳۹۴

نسخه یازدهم از A تا Z راهنمای در حال حاضر در دسترس است. هدف به منظور افزایش درک از بازیگران، سازه، و فرآیندهای دولت مربوط به کمک و بازسازی در افغانستان، نسخه جدید ارائه می دهد: واژه نامه جامع از ادامه مطلب

زمینه های گسترش: کشت کوکنار در ولایت های بلخ و بدخشان در سال ۲۰۱۳

در کل پیش بینی میشود که پس از سال بحرانی ۲۰۱۴، زمانی که نیروهای نظامی بین المللی جنگی از افغانستان بیرون میشوند و این کشور رئیس جمهور آینده اش را انتخاب میکند، کشت کوکنار افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در ادامه مطلب

دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

این تحقیق در مورد بازار پیاز بوده و اینکه چگونه بازار کالاهای زراعتی فعالیت می کنند و شیوه هایی که روابط اجتماعی دسترسی به بازار را در ارتباط با اطلاعات، قرضه، مصارف مبادله، رفع خطرات مساعد می سازند، مطالعه می ادامه مطلب

چرا اطفال به تنهایی سفر می کنند؟ انگیزه های سفر به اروپا و سایر کشورهای صنعتی از منظر اطفال، خانواده ها و جوامع ارسال کننده در افغانستان

در سال های اخیر، مسئله سفر اطفال بدون همراه به خارج از کشور در محور افزایش نگرانی ها قرار داشته است. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که شمار اطفال بدون همراه که به اروپا میرسند، افزایش یافته و تشویش های ادامه مطلب

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاط از کابل

این مطالعه در مورد درک بازار کار در واقع در زمینه های نا امن و پویا کار می کنند. این کار را از طریق تجزیه و تحلیل تجارب زنان جوان و مردان شاغل در بخش خیاطی از کابل، افغانستان. خیاطی ادامه مطلب

معضل زنان و رهبری در افغانستان: آموخته ها و پیشنهادات

افغانستان دارای جامعه روستایی، مردسالار، سنتی و مذهبی است. در این کشور تقریبا در تمام سطوح، منبع تصمیم گیرنده از بالا به پایین و عمدتا به شکل غیررسمی است. شخصیت در این کشور توسط عواملی مانند نژاد، جایگاه اجتماعی، دارایی ادامه مطلب

معضل زنان و رهبرى در افغانستان: آموخته ها و پيشنهادات

افغانستان داراى جامعه روستايى، مردسالار، سنتى و مذهبى است. در اين كشور تقريبا در تمام سطوح، منبع تصميم گيرنده از بالا به پايين و عمدتا به شكل غيررسمى است. شخصيت در اين كشور توسط عواملى مانند نژاد، جايگاه اجتماعى، دارايى ادامه مطلب