بلند و خشک: کشت خشخاش و آینده باشندگان مناطق بیابانی سابق جنوب غرب افغانستان

بیابان های جنوب غرب افغانستان تغییر کرده است. زمین هایی که زمانی خشک و پر از سنگ بود، با هجوم مهاجران جدید پاکسازی و آبیاری شده و تحت کشت قرار گرفته است. سرعت سکونت مردم در مناطق بیابانی سابق جنوب ادامه مطلب

نقش دولت افغانستان در مدیریت کوچ نشینی و منازعات میان کوچی ها – ده نشینان

مقاله کنونی بر نقش دولت افغانستان قبل از وقوع جنگهای ۱۹۷۸ میلادی که تا هنوز هم ادامه یافته است، متمرکز است؛ اما بیشتر روی نقش امروزی دولت در مدیریت منازعات میان کوچی ها و ده نشینان و همچنان این که، ادامه مطلب

دست بُردن به خانه زنبور: مردم روستایی هلمند مبارزات ضد شورش گری را چگونه می بینند

“دست بُردن به خانه زنبور”، برای درک ما از پیامد های تولید تریاک در افغانستان اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش می توانند تصویر مورد نیاز جهت محو کشت کوکنار را به گونه ی پایدار به دست اندرکاران این ادامه مطلب

مطالعه سازمان و ساختار اداره عامه افغانستان در پرتو قانون اساسی ۱۳۸۲

در افغانستان از آغاز شک ل گیری نهادهای مدرن در بخش اداره عامه در اواخر قرن نزدهم، دولت ها اشکال مختلف اداره عامه، از مرکزگرایی تا مرکزگرایی با گرایش عدم تمرکز و در نهایت غیر تمرکز، را به کار برده ادامه مطلب

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

دموکراسی پارلمانی در افغانستان عمر طولانی نداشته است. بنابرین، پارلمان افغانستان در ساختن نقطه وصل میان قوای مجریه و مقننه موثر و موفق نبوده است. در کمتر از ۱۰ سال )در دهه دموکراسی(، پارلمان پنج حکومت را تغییر داد و ادامه مطلب

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

قوه مقننه یا پارلمان ها به عنوان بالاترین نهاد قانون ساز در یک کشور که مطالبات ملت خود را انعکاس می دهند ایجاد می شود. آن ها با انجام سه وظیفه ی اساسی نقش مهمی را در حیات ملت خود ادامه مطلب

سازمان و تشکیلات ادارۀ عامه در پرتو قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان

نظام ادارۀ عمومی یکی از مباحث مهم مورد نظر قانون گذار اساسی در افغانستان بوده است.طوریکه مواد هفتگانه فصل هشتم قانون اساسی ۱۳۸۲ شالوده و شاکله اصلی و سبک سازمان اداری را پی ریزی و طرح نموده است.اما، با بررسی مفاد ادامه مطلب

سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان

این مقالۀ معلوماتی یافته ها و شواهد در مورد ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت را برجسته میسازد. این مقاله در نتیجۀ پنچ سال تحقیق (۲۰۱۲ – ۲۰۱۷ ) واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد مسئله ارتباطات میان ارائه ادامه مطلب

بازنگری میکانیزم های نهادی برای مهار کردن قاچاق انسان در افغانستان

تازه ترین گزارش که در مورد”قاچاق انسان” توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا به چاپ رسیده است، افغانستان را به مثابه کشور منبع، ترانزیت و مقصد برای قاچاق مردان، زنان و اطفالی میداند که تابع کار اجباری، و قاچاق ادامه مطلب

از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

از کتگوریهای مروج برای تشریح بازارها نمیتوان در افغانستان استفاده کرد. عمده فروشان و پرچون فروشان فقط نام هائی هستند که نمی توانند تشریح کنند کار گزاران چه میکنند. کارگزارانیکه از نفوذ سیاسی قوی برخوردارند با استفاده از ارتباطات شان ادامه مطلب