FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان

تمویل کننده: انستیتیوت صلح ایالات متخده امریکا و سفارت فنلند
وضعیت: تکمیل شده است
پروژه بحث و ارزیابی پیرامون قانون اساسی افغانستان تلاش دارد تا در مورد قانون اساسی افغانستان در نخستین دهه تصویب آن، تحقیق کرده و همچنین زمینه را برای ایجاد گفتگو در این مورد فراهم کند. ده سال بعد از تصویب قانون اساسی و دوازده سال بعد از اجلاس بن، این پروژه می خواهد وضعیت قانون اساسی و بحث های حقوقی در مورد آن را بررسی کند. این مطالعات، تاریخچه سیاسی و قانونی ایجاد قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ را بررسی کرده و چند سند مهم قانونی را ارزیابی می کند. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، یک سلسله مطالعات را به هدف ارزیابی نکات کلیدی قانون اساسی، به شمول تفکیک قوا، قانون انتخابات، و حقوق اساسی، انجام می دهد. هر یک از این مطالعات، جنجال های وابسته به قانون اساسی را که در ده سال گذشته صورت گرفت، بررسی کرده و مسایل سیاسی و حقوقی مرتبط با آن را تحلیل خواهد کرد. بدنبال تکمیل هر یک از این مطالعات، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یافته های خود را با افراد و نهادهای مرتبط، در یک بحث آزاد در میان خواهد گذاشت.
به عنوان بخشی از این پروژه، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی مسایل ذیل تحقیق می کند:
• بررسی کلی از وضعیت قانون اساسی افغانستان. نویسنده: داکتر هاشم کمالی، کارشناس شناخته شده امور قانون اساسی
• وضعیت حل منازعات مرتبط با انتخابات، با تمرکز بر محکمه اختصاصی انتخابات سال ۲۰۱۰٫ نویسنده: غزال حارس، استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان
• چگونگی تفکیک قوا. نویسنده: فرید حمیدی، معاون و کمیسر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: ۱۹۲۴ – ۲۰

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴ ، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی۱۹۳۱و۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در نظام حقوقی ادامه مطلب

تفکیک قوا در افغانستان: نظریه و عمل

بنابر دلایل تاریخی و عملی، نویسندگان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ زمینه را برای بوجود آمدن یک قوه اجرایی قوی مساعد کردند. نه تنها قدرت در پایتخت کشور متمرکز شد، بلکه اختیارات گسترده ای به قوه اجرایی به منظور به کار ادامه مطلب

تکامل حقوق بنیادی در افغانستان: -۱۹۲۴ ۲۰۰۴

افغانستان، از سال ۱۹۲۴ تا سال ۲۰۰۴، شش قانون اساسی را تجربه کرده است که هر یک به درجات مختلفی از حقوق بنیادی حمایت کرده اند. قوانین اساسی ۱۹۳۱ و ۱۹۶۴، نقاط عطفی در زمینه شامل کردن حقوق بنیادی در ادامه مطلب

وضعیت میکانیزم منازعات انتخاباتی در افغانستان

افغانستان در سال ۲۰۱۰ با وضعیت بی سابقه ای مواجه شد که با وجود موجودیت دو نهاد مسول برای رسیدگی به بی نظمی های انتخاباتی٬ حکومت برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی به اقدامی در مغایرت با قانون اساسی دست زد.

ده سال پس از تصویب قانون اساسی افغانستان:‌ مسایل اصلی کدام ها اند؟

جنوری ۲۰۱۴ میلادی مصادف با تصویب دهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان بود. از زمان تصویب این قانون یک سلسله مسایل بحث برانگیزی در رابطه به ابهامات موجود در متن قانون و هم چنان جایگاه اصلی قدرت مرکزی، مطرح شده که ادامه مطلب

داورى شكايات انتخاباتى افغانستان و خطرات عدم قانونمدارى نگاهى به محكمه اختصاصى انتخابات – ۲۰۱۰

قانون اساسى افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را براى شهروندان افغانستان تضمين كرده و زمينه تاسيس كميسيون مستقل انتخابات را به هدف اداره و نظارت از انتخابات در اين كشور، فراهم نموده است.اما اين درحالى است كه قانون ادامه مطلب