FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

حمایت اجتماعی برای کارکنان غیررسمی/اشخاص دارای شغل آزاد: حمایت از انسجام اجتماعی در آسیا

Founder(s): جامعه اروپا و کمک های استرالیا برای افغانستان ، ODI
Status: Completed
Publications from this research project:

تاثیر برنامه های تامین اجتماعی و شغلی بالای رفع محرومیت اجتماعی بر اساس یافته ها و مدارک به دست آمده از افغانستان، بنگلادیش، هند و نیپال

مباحثات حول اهداف انکشافی پس از سال ۲۰۱۵ میلادی و اصل شمولیت عام برنامه های انکشافی توانسته است که علاقۀ جهانی را به موضوع نابرابری و نقش حمایت ها و خدمات اجتماعی در همگرایی، شمولیت و رفع محرومیت به سوی Read More

نقش برنامه آموزش مهارتهاى زنده گى و آموزش براى كسب معيشت موسسه برك در مشاركت اجتماعى در افغانستان

اين تحقيق به هدف معلوم كردن وسعت اجراى برنامه آموزش مهارت هاى زنده گى، و آموزش براى كسب معيشت صورت مى گيرد تا دانسته شود كه زنان و دختران از آن براى به دست آوردن عايد و داخل شدن در Read More

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟ شواهدی از برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت موسسه BRAC برای زنان جوان افغان

در این تحقیق از زاویه دید محرومیت اجتماعی به تحلیل تاثیرات برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشیت موسسه BRAC برای زنان جوان در افغانستان پرداخته شده و فرضیه های آن را در باره نقش برنامه های کارآموزی Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]