FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

مجمع حکومتداری افغانستان

Founder(s): (GIZ-GOPA) همكارى هاى تخنيكى آلمان
Status: In Progress
Publications from this research project:

حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ انکشاف شهری در افغانستان

شرایط کنونی رشد شهری در افغانستان چالش برانگیز است؛ به خصوص که با موج رشد روبرو است که عمدتاً کنترول نشده، به شکل شهرک های غیررسمی » است و از ابتدایی ترین زیرساخت های شهری همچون سیستم آبرسانی، مدیریت فاضلاب Read More

حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

مدیریت مؤثر عواید صنایع استخرجی وظیفۀ پر چالش اما بسیار حساس برای کشور های با منابع غنی طبیعی، به خصوص برای کشور هایی با ظرفیت پایین اداری، به حساب می آید. از این رو، یک سیستم یکپارچۀ حسابرسی، گزارشدهی و Read More

حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی در افغانستان

با توجه به شدت گرفتن پدیدۀ بیجا شدن که سکتور خدمات عامۀ افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته، مدیریت پدیدۀ مهاجرت به یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن مبدل گردیده است. هرچند مهاجرت و Read More

اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۲ م. تا کنون، رهبری روند اصلاح خدمات ملکی را به دوش داشته و شماری از برنامه ها را در راستای اصلاح خدمات طرح و به منصۀ Read More

نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک Read More

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی Read More

حکومتداری محلی در افغانستان

این نشریه تحلیلی درباره حکومتداری محلی در افغانستان که در ماه اسد سال ۱۳۹۵ به مردم ارائه شد، نتیجه یک پروسه مشتاقانه و همچنین تحقیق و بحث تجربی که ذینفعان مختلف در آن اشتراک ورزیدند،است. در حال حاضر، افغانستان یک Read More

نزدیک ساختن دولت با مردم: غیر متمرکز ساختن پلانگذاری و بودجه سازی در افغانستان

این مقاله، در مورد پلانگذاری و بودجه سازی ولایتی که در جوزا سال 1395 بدسترس عام قرار گرفته است، فرآیندهای عمومی مدیریت مالی و شرکای آنرا مورد ارزیابی قرار میدهد. با توجه به فقدان یک چارچوب روشن حکومتداری محلی، تمرکز Read More

عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن

این نخستین مقالۀ موضوعی در ارتباط به ادارۀ معادن است که در ماه ثور سال ۱۳۹۵ در اختیار همگان قرار گرفت. ارزش مجموعی معادن افغانستان ۱ الی ۳ تریلیون دالر تخمین زده می شود و موادی چون سنگ های گرانبها، Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]