FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

میراث های جنگ

Founder(s): سفارت شاهی ناروی در کابل
Status: Completed
Publications from this research project:

التیام بخشیدن میراث های جنگ در افغانستان

این نشریه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بیانگر یافته های پژوهش زیر عنوان میراث های جنگ در افغانستان از ولایات بامیان، غزنی و کابل برای تجسس گسترده نگرش های قابل قبول جهت عملکرد با میراث های جنگ و تقویت آشتی Read More

وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان

نشریه مباحثوی هذا وضعیت فعلی عدالت انتقالی را در افغانستان مختصراً بیان می کند. ممکن کامل نباشد اما اقدام نموده تا تصویر از فعالیت های عدالت انتقالی را در افغانستان امروزی ارائه بدارد و چالش های عمده و مباحث را Read More

اختتام معافیت و تامین عدالت

هدف اساسی این نشریه توضیح پروسه تامین صلح در کشور میباشد. پروسه سیاسی تامین صلح در افغانستان بنابر اعلان معافیت از مجازات بی ثبات بوده و این موضوعی است که هم در کنفرانس بن و هم در لویه جرگه اضطراری Read More

Related Research Project

[manual_related_posts]