داوری شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری

داوری شکایات انتخاباتی: افغانستان و خطرات عدم قانونمداری

 به تاریخ 7 می 2014 مطابق 17 ثور 1393 واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بحث میز گرد را در سفارت شاهی هالند برگزار نمود.
این بحث به میزبانی جلالتماب هانس پیتر و ریاست مایکل کیتینک رییس سابق بورد واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان صورت گرفت. آقای میر احمد جوینده بحث را با ارایه معلومات در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آغاز نمود.  محترمه غزال حارس یافته ها و موضوعات  کلیدی این گزارش را پیشکش نمود.x