فیچر

تذکر تحقیقات ما در رسانه ها

BBC

تحقیق تازه در افغانستان: زنان در روند صلح به طالبان و جامعه جهانی اعتماد ندارند واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان…

Etilaat Roz

نقش نمادین زنان در روند صلح افغانستان؛ تحقیق: مشارکت زنان حیاتی است در بخشی از سفارش‌های این تحقیق آمده است:…

صدای امریکا

تولید غیرقانونی مواد مخدر در مذاکرات صلح نادیده گرفته شده است – تحقیق ۱۶ جوزا ۱۳۹۸

پژوا ک

کميته و راهکارى براى مديريت آب هاى زيرزمينى افغانستان ساخته مى شود

صدای امریکا

نهاد پژوهشی افغانستان جایزۀ بهترین 'کانون فکری اجتماعی' را گرفت

پژواک

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بین مراکز تحقیقاتی آسیای میانه در رده پنجم و در بین  ۱۴۵ مرکز تحقیقاتی…

جوایز و قدردانی ها

بر اساس گزارش اواخر سال 1396 که توسط انستیتوت لاودر در پوهنتون پنسلوانیای امریکا در سال 1397 تحت نام ``گزارش شاخص نهادهای تحقیقاتی جهان`` منتشر گردید، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مقام 26 را از میان 145 بهترین انستیتوت های پژوهشی بین المللی (یگانه موسسه تحقیقاتی از افغانستان در این گروه) را از آن خود کرد.

بر اساس گزارش سال 1397 که توسط انستیتوت لاودر در پوهنتون پنسلوانیای امریکا در سال 1398 تحت نام ``گزارش شاخص نهادهای تحقیقاتی جهان`` منتشر گردید، این اداره در سطح آسیای مرکزی مقام پنجم را کسب نموده است.

در گزارش سال 1397 که توسط انستیتوت لاودر در پوهنتون پنسلوانیای امریکا در سال 1398 تحت نام ``گزارش شاخص نهادهای تحقیقاتی جهان`` منتشر گردید، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بلندترین مقام نهاد تحقیقاتی افغانستان را کسب نموده است.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به عنوان بهترین اداره تحقیقاتی اجتماعی در سطح بین الملل از طرف مجله پراسپیکت بریتانیا در برنامه جایزه نهادهای تحقیقاتی سال 1397، نیز شناخته شد.

بر اساس گزارش سال 1397 که توسط انستیتوت لاودر در پوهنتون پنسلوانیای امریکا در اوایل سال 1398 تحت نام ``گزارش شاخص نهادهای تحقیقاتی جهان`` منتشر گردید، این اداره مقام 55 را در بین 110 نهاد تحقیقاتی جهان در کتگوری ``بهترین موسسات تحقیقاتی پالیسی اجتماعی`` از آن خود کرد.

نقل قول ها

994

نقل قول ها

تحقیقات اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مجله ها، کتاب های علمی و سایر نشریات نقل قول شده است. این آمار که در اینجا ذکر شده، نمایانگر نقل قول تحقیقات ما در نشریات علمی است که می توان آن را ردیابی نمود. موارد زیادی دیگری نیز وجود دارد دارد که از تحقیقات این اداره در دیگر نشریات مورد استفاده قرار می گیرند که ردیابی نگردیده اند. از جمله گزارش های مطبوعاتی، نشریات سازمان های دولتی و بین المللی، گزارش های سازمان های غیر دولتی، و دیگران.

x