کتابخانه

تاریخچه

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از سال 1381 به این طرف، کتابخانه ای را که مشتمل بر مواد و منابع مختص به افغانستان است – تا در راستای تحقیقات این اداره سودمند و ممد واقع شود – اداره می نماید. این کتابخانه اولین کمک های عمده را از جانب انجمن مطالعات جنوب آسیا که قبلاً به نام انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان یاد می شد، دریافت نموده است. انستیتوت بریتانیا برای مطالعات افغانستان در سال 1351 در کابل تأسیس شد که در آن زمان، پروژه های تحقیقاتی را در بخش باستان شناسی انجام می داد. علاوه براین، این انستیتوت با پژوهشگران بریتانیایی که در بخش هایی همچون مردم شناسی و نژادشناسی کار ساحوی انجام می‌دادند، نیز همکاری می کرد. زمانی که انستیتوت یاد شده در سال 1360 مسدود گردید، مجموعۀ تحقیقات و کتب آن در سفارت بریتانیا مقیم کابل، محفوظ ماند. این انستیتوت در سال 1382 موافقه کرد، تا به تعداد ۳۰۰۰ جلد کتاب و مقالات مختلفی را که در بارۀ افغانستان و منطقه است، در اختیار کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان قرار دهد. یکی از شرایط عمدۀ اهداء کتب و مقالات، حفظ این مجموعه کتاب ها در داخل افغانستان بود، تا همۀ پژوهشگران بتوانند از آن استفاده نمایند. این مجموعه ها و کتب پژوهشی به اثر سعی باب ناکس، کارلا گریسمن، نیکولاس ویلیامز و جاناتن لی، به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اهداء و این منبع منحصر به فرد تحقیقاتی مجددا برای استفاده آماده گردید که در این زمینه از تلاش های آنان ابراز سپاس می نمائیم. داکتر اندرو ویلدرز، رئیس اسبق واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال های 1381-1384 ، به همکاری مالی هیأت معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) موافقه کرد که این اداره مجموعۀ کتاب های یادشده را نگهداری کرده، جهت رده بندی آنها بر اساس نورم های بین المللی، گسترش و توسعۀ کتابخانه، کارمندان بیشتر را استخدام و بودجۀ کافی را اختصاص بدهد. امروز، مجموعۀ کتب و منابع این کتابخانه که شامل بیشتر از 20000 جلد کتب و نشریات دوره ای می باشد، دربرگیرندۀ نشریات دولت افغانستان از تمام دوره ها و همچنان نشریات تمویل کنندگان و موسسات غیردولتی مرتبط به افغانستان، نشریات ادارات سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های تمویل کننده، می‌باشد. کتابخانه این اداره همچنان دارای مجموعه هایی از کتب نایاب از جمله (جراید رسمی، کتاب احصاییوی افغانستان، سال نامه های افغانستان و قوانین افغانستان که به دهه 1299 می رسد) می باشد. نشریات اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به لسان های انگلیسی، دری و پشتو به گونه مجانی در کتابخانه های کشور موجود می باشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، از فداکاری ها و تلاش های بیش از یک دهۀ رویس ویلز در راستای راه اندازی و ترتیب کتابخانۀ این اداره، اظهار قدردانی می نماید.

بازدید از کتابخانه این اداره

از یکشنبه الی پنجشنبه

ساعت 9:30 قبل از ظهر تا 12:30 و ساعت 1:00 الی 4:00 بعد از ظهر (در ماه رمضان 8:00– 1:00 بعد از ظهر)

شهر نو، کابل، افغانستان

شما می توانید از طریق انلاین تمام منابع موجود در کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را جستجو نمائید. با بازدید از این کتابخانه شما به انترنت دسترسی خواهید داشت و نیز میتوانید منابع موجود را یا بصورت سافت کاپی (پی.دی.ایف) و یا هم با فتوکاپی نمودن از آن استفاده نمائید.

کتابخانه این اداره در روز های رخصتی عمومی مسدود می باشد. کتب و منابع این اداره به قرض گرفته شده نمی‌تواند.
با ارسال پیام و ایمیل به این آدرس، میتوانید وعده ملاقات و فرصت برای بازدید از این کتابخانه را با همکاران ما تنظیم نمائید. library@areu.org.af

x