فرصت ها

با ما کار نمائید

از آوان تاسیس این اداره در سال 1381، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در انجام تحقیقات به موقع و جدید، پیشگام بوده است. نشریات این اداره یا نهاد تحقیقاتی که شامل مقالات تحلیلی، مقالات معلوماتی/توضیحی و پالیسی نامه ها می باشد، به مسائل بسیار کلیدی مربوط به روند انکشاف افغانستان از قبیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یافته های تحقیقات و پژوهش های این اداره روی پالیسی سازی و برنامه سازی در کشور اثرگذار بوده است. محققان ما در سراسر افغانستان و مناطق دور دست ولایات سفر نموده اند تا دیدگاهای مناطق محلی را جمع آوری نمایند؛ که از این دیدگاه ها در نشریات و تحقیقات این اداره استفاده شده و روی تعیین مسیر بحث های ملی (روی موضوعات مربوط به افغانستان)، نقش مهمی را ایفاء نموده اند.

نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نه تنها روی پالیسی ها اثر گذاشته بلکه برای انجام تحقیقات و پژوهش های که توسط محصلان، محققان و پژوهشگران مستقل صورت می گیرند نیز بسیار مهم و قابل استفاده بوده است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توجه بین المللی را نیز به خود جلب نموده ؛ این اداره در حوزه های مختلف جوایزی را به دست آورده است. در این میان، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان این افتخار را دارد که پیهم طی سه سال متواتر یعنی 1396، 1397، و 1398 توسط انستیتوت لاودر از پوهنتون پنسلوانیای امریکا، بلند ترین مقام یک نهاد تحقیقاتی را در افغانستان کسب نموده است.

کار مشترک این اداره با محققان مستقل، دانشمندان، انستیتوت های علمی و اکادمیک، نهادهای تحقیقاتی و کنسرسیوم ها، یکی از دلایل اصلی موفقیت این اداره در تولید و نشر تحقیقات با کیفیت عالی بوده است. در صورتی که علاقمند به مشارکت و همکاری با ما در قسمت تحقیق هستید، و یا پیشنهادی برای تحقیق دارید که شامل حوزه های موضوعی تحقیقات ما می شود، خوشحال خواهیم شد تا با ما در تماس شوید.

چرا در این اداره کار کرد؟

ما علاقمند و متعهد به تحقیق و پژوهش می‌باشیم و از شواهد و یافته های تحقیقاتی مان برای تاثیر گذاری بر پالیسی ها و بهتر ساختن افغانستان کار می کنیم. در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان شما خود را در میان محققان و پژوهشگرانی می یابید که از آنان در مورد ساحات مختلف تحقیقی، تجارب کاری و ساحوی شان، و این که ما چگونه با فعالان داخلی و خارجی کار می نمائیم، میاموزید. در عین زمان، با کار کردن در این اداره این فرصت را خواهید داشت تا به تحقیقات و پژوهش های آن سهم بگیرید.

در جستجوی چه کسانی هستیم؟

ما در جستجوی کسانی هستیم که آنان از نظر فکری کنجکاو و با انگیزه بوده و علاقمند کار تیمی و گروهی باشند. مهم نیست که شما در بخش خاص از روش تحقیق وارد باشید، ولی همین که علاقمند به آموزش، پرسش و جستجو کردن باشید، و این که علاقه داشته باشید تا با همکاران تان در انجام کار ها در موقع آن سهم بگیرید، برای مان مهم است. در این اداره فرهنگ همکاری و کار مشترک را تشویق می کنیم. بنابرین اگر از اشتراک گذاری ایده های تان و این که در کار مشترک و تیمی علاقمندی دارید، شما واجد شرایط کار با این اداره می باشید.

وظایف

با اینکه در حال حاضر هیچ وظیفه یا بست خالی در این اداره وجود ندارد، اما شما می‌توانید به ایمیل لیست این اداره ثبت نام نموده و یا از طریق کانال های رسانه های اجتماعی، ما را تعقیب نموده و از فرصت های کاری آینده مان با خبر شوید.

برنامه فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از استادان، محصلان دوره های دوکتورا و ماستری و محققان و پژوهشگران مستقل و آنانی که مشتاق و علاقمند تحقیق در حوزه های موضوعی و تحقیقی این اداره مرتبط به افغانستان اند، دعوت می نماید تا به برنامه فرصت های مطالعاتی این اداره درخواست بفرستند.
برای اشتراک کنندگان این برنامه، زمینه های ذیل فراهم می شود:
• دسترسی به منابع تحقیقاتی و پژوهشی این اداره؛
• همکاری و کمک در قسمت انجام تحقیقات در ساحه و همچنان تسهیل انجام مصاحبه ها؛
• فرصت برای همکاری و یا دریافت نظریات تخصصی از محققان این اداره؛
• فرصت برای نشر مختصری از کار های تحقیقاتی اشتراک کنندگان بطور انلاین و در نسخه های چاپی توسط این اداره؛

برای پژوهشگرانی که از این فرصت مطالعاتی استفاده می کنند، برای حد اکثر سه ماه دفتر کاری فراهم گردیده و آنان به تسهیلاتی چون کتابخانه و انترنت این دفتر در جریان ساعات کاری، نیز دسترسی خواهند داشت. در برابر این تسهیلات و امکانات، از پژوهشگران توقع می رود تا در کار های تحقیقاتی این اداره از طریق نشر مطالعات، تهیه مقاله ها برای بلاگ و دیگر ساحات بر اساس تخصص شان، سهم بگیرند.
در جریان سال 1400، علاقمندان می توانند دو بار یعنی الی تاریخ های 25 ثور و 24 سنبله این سال، درخواست های شان را برای اشتراک در این برنامه ارسال بدارند. علاقمندان می توانند اسناد ذیل را به این ایمیل آدرس، تحت عنوان “برنامه فرصت های مطالعاتی” ارسال نمایند: applications@areu.org.af

  1. خلص سوانح یا سی. وی
  2. درخواست نامه
  3. خلاصه ای از پروژه پژوهشی که شما روی آن کار خواهید کرد
  4. لیست نشریات شما”

اشتراک کنندگان قبلی این برنامه

رودریگو (راد) مینا

کامبیز رفیع

سراج الدین ایثار

فرصت های کار آموزی

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان محصلانی که مشتاق به تقویت مهارت های تحقیق شان باشند و در حوزه های پژوهشی این اداره سابقه اکادمیک داشته باشند، را تشویق می نماید تا به فرصت های کار آموزی این اداره، درخواست داده و از آن مستفید شوند.
این فرصت های کار آموزی نه تنها به محصلان زمینه کار و تجربه عملی را مساعد میسازد، بلکه آنان را به واقعیت های کاری در یک محیط و فضای یک اداره با اعتبار بین المللی معرفی می نماید.

با اینکه در حال حاضر هیچ فرصت کار آموزی در این اداره وجود ندارد شما می توانید به ایمیل لیست این اداره ثبت نام نموده و یا ما را از طریق کانال های رسانه های اجتماعی، تعقیب نموده و از فرصت های کار آموزی ما در آینده با خبر شوید.
x