تقویم سال 1399

تقویم سال 1399

Back

نکات برجسته

نویسندگان
زبان دری و پشتو
تاریخ نشر مارس 31, 2020
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سلسله فعالیت های خویش در عرصه تحقیقات و نشرات، هر سال تقویم سال نو را چاپ و به دسترس دوستان خود قرار می‌دهد. امسال به دلیل خطرات ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا تصمیم گرفته ایم تا نسخه الکترونیکی آن را ‌در اختیار شما قرار بدهیم.

فلتر جستجو

to


x