د افغانستان پارلمان: د اساسی قانون لخوا ورکړل شوی واک او له ۲۰۰۱ م کال څخه وروسته یې عملی کړنې

د افغانستان پارلمان: د اساسی قانون لخوا ورکړل شوی واک او له ۲۰۰۱ م کال څخه وروسته یې عملی کړنې

Back

برجسته ټکی

لیکوالان داکتر شمشاد پسرلی, زلمی مالیار
د مقالی ډول موضوعې څېړنه
موضوع اساسی قانون
ژبه پښتو
د خپرېدو نېټه مې 15, 2019
ټولټال مخونه ۶٠
د لاسرسی وړ په English | پشتو | دری
تشریح
په یوه دولت کې د لوړ کچې بنسټونو، قانون جوړوونکې یا پارلمانونو ته د خلکو د ارادو د ښکاره کوونکو او تمثیلوونکو په توګه کڼل کېږیپارلمانونه د درېو اساسی دندو په اجراء سره د یوه ملت په ژوند کې اړین رول لوبویدغه درې دند۱ د قانون جوړولو، بدلون راوستلو، او ردولو، )۲ په اړوند د پریکړه نیولو په ټولو مرحلو کې د خلکو د غوښتنو او نظریو استازیتوب، او هغې ته لوری ورکول، او (3) )اجرائیه قوه تر څارنې لاندې نیول تر څو دا خبره یقینی شی چې حکومت خلکو ته حساب ورکوونکی دی(.  ددغه درېو اساسی دندو په بریالیتوب سره سر ته رسول یوه غښتلی، اغیزمن او ګټور پارلمان ته اړتیا لرید اساسی قانون واضح مواد چې د پارلمانونو واکونه ، د بنسټیز شوو )نهادینه شده( سیاسی ګوندونو د شتون کلتور، د پارلمان د ټاکلو لپاره د یو سم سیستم شتون، د پارلمان د کار کولو په اړه د کړنلارو روښانتیا، او د هېواد د اجرائیه قوې او پارلمان تر منځ د تعمیری )ښو) اړیکو شتون د یو اغیزمن او بریالی پارلمان د رامنځته کیدلو او دوام لپاره ډیر اړین دیددغه شرایطو د نه شتون په صورت کې به له هغه څه کمې لاسته راوړنې ولری د کومو چې خلک هیله لرې، او همدارنګه به د اجرائیه قوې د کړنو په څار کې به هم اغیزمن نه وی.

د پلټنې فلټر

to


x