منازعه کوچی-ده نشین در افغانستان کنونی

منازعه کوچی-ده نشین در افغانستان کنونی

Back

Highlights

Authors داکتر انتونیو جیستوزی
Type مقاله تلفیقی
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication دسامبر 08, 2019
Total Pages ٧٠
Available In English | پشتو | دری
Description
منازعه بین کوچی ها و ده نشین ها پس از ۲۰۰۱ مکررا در رسانه های افغانستان و بیرونی بازتاب یافته است اما به ندرت مطالعه منظم در مورد آن انجام شده است. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به هدف پر کردن این خلا، در دسامبر ۲۰۱۶ به کمک اتحادیه اروپا یک پروژه تحقیقاتی سه جانبه را با موضوع مدیریت منابع طبیعی به راه انداخت. هدف اساسی این مقاله آگاهی دهی و به روز رسانی پالیسی سازی موضوعات مربوط به منازعه کوچی-ده نشین در افغانستان و نیز ایجاد مبنایی برای تحقیقات آینده است.    تحقیق کنونی ارزیابی دسته اول و ترسیم شده از منازعه و تلاش هایی است که در سال های ۲۰۱۷- ۲۰۱۹ برای حل آن انجام شده است. این تحقیق همچنان گزینه های ممکن برای آینده و تلاش های بهتر برای حل منازعه را بررسی می کند. تحقیق حاضر بایستی به مثابه مطالعه اولیه موضوع تلقی شود که هدف آن زمینه سازی برای پلان گذاری تحقیقات متمرکزتر و عمیق تر است.

SEARCH FILTER

to


x