نن ورځ په افغانستان کې د کوچیانو او ځایی اوسیدونکو شخړه

نن ورځ په افغانستان کې د کوچیانو او ځایی اوسیدونکو شخړه

Back

Highlights

Authors داکتر انتونیو جیستوزی
Theme د طبیعی زیرمو مدیریت
Language پښتو
Date of Publication دسمبر 16, 2019
Total Pages ٧٠
Available In English | پشتو | دری
Description
د دغه سند موخه په افغانستان کې د کوچیانو او ځایی  اوسیدونکو د شخړې ابتدایی انځورونه او د نوموړې شخړې د بدلیدونکی ماهیت څېړنه ده. یاد سند د څړځایونو د قانون د حقوقی ابهام، د حکومت کمزورتیا یا د محدودې اوبلوبه ځمکې پر سر د دموګرافیک فشار په شمول د کوچیانو او ځایی اوسیدونکو ترمنځ د شخړې بېلابېلو لاملونو او وروسته بیا، د دوه اړخیزو حل لارو په اړوند چیرې چې دولت محدود رول لوبوی، د وړاندیزونو له طرح کولو وړاندې، د نوموړې شخړې د هوارولو تېرو هڅو او د دوی محدود اغیز ته کتنه کوی.

SEARCH FILTER

to


x