روایتی در باره وضع مالیات: محاسبه غلط عواید و درک نادرست منازعه در افغانستان

روایتی در باره وضع مالیات: محاسبه غلط عواید و درک نادرست منازعه در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر نوامبر 06, 2022
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این تحلیل پر جزئیات، درآمد حاصل از مالیات بر مشتقات مواد مخدر را در سال 2020، 19 میلیون دالر اعلام میکند، و 15 میلیون  دالر دیگر احتمالا از تولید و تجارت چرس و مت آمفتامین به دست آمده است. این رقم بسیار کمتر از پولی است که طالبان از طریق وضع مالیات بر انتقال اجناس قانونی به دست آورده اند، از جمله رقم تخمینی ۸۳.۴ میلیون دالر مالیات در سال، بر تجارت سوخت و کالاهای ترانزیتی در سال 2019 تنها از ایران. در نیمروز، منطقه ای که تولید مشتقات مواد مخدر و مت آمفتامین در آن متمرکز است و مجرای اصلی قاچاق مواد مخدر به ایران و پاکستان است، تخمین زده میشود که طالبان در سال2020 سالانه ۵.1 میلیون دالر از مواد مخدر درآمد داشته است. این مبلغ 9 درصد کل پولی است که [طالبان] در این ولایت به دست آورده اند، در مقایسه با ۴۰.۱ میلیون دالر مالیات بر تجارت کالاهای قانونی در شاهراه زرنج-دلارام.

فلتر جستجو

to


x