صلح پایدار به نهاد های سیاسی مسئول و حسابده نیاز دارد

صلح پایدار به نهاد های سیاسی مسئول و حسابده نیاز دارد

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا لارسن
نوع نشریه بیانیه مطبوعاتی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 16, 2010
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
اعلامیه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد اهمیت انتخابات به تعقیب نشست لندن در مورد افغانستان

فلتر جستجو

to


x