قیمومیت و تمرد فعالیت سیاسی دانشجویان در افغانستان

قیمومیت و تمرد فعالیت سیاسی دانشجویان در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر انتونیو جیستوزی
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 24, 2010
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

انجام این مطالعه اهداف چندگانه ی را تعقیب مینماید. یکی: پُر کردن خلای موجود در فهم و آگاهی از سیاست دانشجویی در آنزمان و حال، دوم: استفسار مفهوم و اهمیت تغییرات در سیاست دانشجویی در مقایسه با سیاست دانشجویی فعلی و دهه ها قبل، و بالاخره: کشف و دریافت راهکارهای که حد اقل، سر نخ معلوماتی در مورد چگونگی روند سیاست کشور در آیندهء افغانستان را به دست ما بدهد.

فلتر جستجو

to


x