از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه هشتم 1389

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه هشتم 1389

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 25, 2010
مجموع صفحات ٢۶۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
هدف نسخه هشتم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. . این راهنما، فهرست گسترده ی از اصطلاحات مربوط به کمک و مساعدت ها؛ مرور کلی نظام دولت در افغانستان؛ سلسله ی از نقشه های شهر ها و کشور؛ اسناد اصلی مهم، و راهنمای بسیط ِ از آدرس ها و تماس هایی را فراهم می سازد که شامل ادارات دولتی، موسسات غیر دولتی، تمویل کنندگان، و فعالین بین المللی می گردد. هر سال نسخهء جدیدی از این رهنما به نشر میرسد

فلتر جستجو

to


x