دموکراسی سازی و انتخابات

دموکراسی سازی و انتخابات

Back

نکات برجسته

نویسندگان انا لارسن
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 02, 2010
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه در موقع برگزاری کنفرانس کابل در ۱۳۸۸ نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x