از روی شواهد: حکومتداری، عدالت و توسعه پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل 1389

از روی شواهد: حکومتداری، عدالت و توسعه پالیسی نامه ها برای کنفرانس کابل 1389

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2010
مجموع صفحات ٢٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
رهبران افغان و بین المللی در ملاقات شان در کابل به تعقیب کنفرانس لندن در 1389 تعهد نمودن تا استراتژی های را اتخاذ نمایند تا آینده افغانها تامین و .روشن گردد. پالیسی نامه های کنونی هدفمند است تا مباحثات را که روی مسایل حکومتداری، عدالت و انکشاف صورت گرفته اند پیگیری کند

فلتر جستجو

to


x