بازتاب ها در مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

بازتاب ها در مورد اعلامیه پاریس و موثریت کمک ها در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ربیکا رابرتس
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 01, 2010
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
.پالیسی نامه هذا درموقع برگزاری کنفرانس کابل در 1389 نشر گردید

فلتر جستجو

to


x