وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان

وضعیت عدالت انتقالی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ایمیلی وینتر بیتم
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 31, 2010
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
طی سی سال جنگ مردم افغانستان شاهد نابودی ها، زجر، اعدام های دسته جمعی، جنگ داخلی، بی خانمانی داخلی و مهاجرت های اجباری به پاکستان، ایران و کشور های دیگر بوده اند. تقریبًا هر افغان داستانی از جنگ، رنج و تلفات و تباهی را برای گفتن دارد.

فلتر جستجو

to


x