کاهش کشت و زرع تریاک علل و تاثیر گذاری

کاهش کشت و زرع تریاک علل و تاثیر گذاری

Back

نکات برجسته

نویسندگان جی لامی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2011
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه در ۱۳۸۹ در موقع برگزاری کنفرانس کابل از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشر گردید.

فلتر جستجو

to


x