اینبار، تفاوت در چیست؟

اینبار، تفاوت در چیست؟

Back

نکات برجسته

نویسندگان پالا کانتور
نوع نشریه خبرنامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 22, 2010
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
واکنش رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، داکتر پاولا کانتور، در مورد کنفرانس کابل

فلتر جستجو

to


x