د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی لارښود 1390 نهمه ګڼه

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی لارښود 1390 نهمه ګڼه

Back

Highlights

Authors د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
Language پښتو
Date of Publication جولای 06, 2011
Total Pages ٣٠۵
Available In English | پشتو | دری
Description

یوه بی سارې سرچینه د بی سارې شرایطو لپاره، د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی لارښود هر کال نوی کیږی، د نوموړې لارښود موخه په هیواد کې د بیا رغونې او مرستو پورې اړوندو فعالینو، جوړښتونو او حکومتی بهیر په اړه د پوهاوی لوړول دی. دغه لارښود د مرستندویه اصطلاحاتو یوه پراخه لړۍ، د افغانستان د حکومتی سیسټم یوه ځغلنده کتنه، لومړنی مهم اسناد، او د پتو او اړیکو یو پراخ لارښود چې په کې دولتی سازمانونه، غیر دولتی موسسې او نړیوال فعالین شامل دی وړاندې کوی. نوموړی لارښود سر بیره په پښتو په انګریزی او دری ژبو هم خپریږی.

SEARCH FILTER

to


x