حکومت داری محلی در افغانستان

حکومت داری محلی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دگلاس سالت مارش, ابهیلاش مدهی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 14, 2011
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
یک دولت خود مختار و مدرن برای افغانستان نیازمند یک نظام حکومتداری کارا و پاسخگو می باشد. هرچند که در راستای دولت سازی مرکزی سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته است، ولی این کوششها با رویکرد توجه به عامل حکومتداری محلی در سطوح ولایات و ولسوالیها صورت نگرفته است، که این بی توجهی پیامد هایی ذیل را دربر داشته است:
  • تفکیک قوا میان قوه های اجرائیه، مقننه و قضائیه در سطح حکومتهای محلی روشن نیست،
  • سیاست حکومتداری محلی، بشدت پیچیده و بغرنج است،
  • قانونگذاری برای نهاد های نمایندگی محلی، که در فرجام باید منجر به انتقال قدرت ومسئولیت ها به نهاد های محلی گردد، به ناکامی مواجه می شود، و
  • سیاست های تمویل کنندگان نیز باعث نا هماهنگی در بین ساختارهای دولتی گردیده است.

فلتر جستجو

to


x