دردونکی پړاوونه: د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه

دردونکی پړاوونه: د افغانستان د سولې په بهیر کې عدالت، بخښنه او روغه جوړه

Back

Highlights

Authors ایمیلی وینتر بیتم, جی لامی
Language پښتو
Date of Publication جنوری 17, 2012
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
که څه هم چې په افغانستان کې په وار وار  د سولی په اړه خبرې شوی خو سوله یواځې د یوې کمزورې هیلې په توګه پاتې ده. لکه څرنګه چې موږ د کابل له ناستې څخه د بن د ناستې پر لورې درومو، او لکه څرنګه چې د راتلونکی لپاره تګلارې جوړیږی او بیا پرې غور کیږی، نود افغانستان د جګړې د قربانیانو دغږونو اوریدل او درک یوه خورا مهمه موضوع ده. د داسې یوې طرحې را مینځ ته کیدل چې له مخې یې د هغوی هیلو او اندیښنو ته درناوی وشی په هیواد کې د عدالت او تل پاتې سولې د تامین لپاره خورا ښه فرصت بلل کیږی.

SEARCH FILTER

to


x